سامانه اتوماسیون تغذیه دانشگاه علوم پزشکی تهران
نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمائید
 
  نام كاربري
  رمز عبور
عدد تصویر


 
   
         
اطلاعيه : به استناد دستور العمل وزارت محترم بهداشت درمان و آموزش پزشکي ومصوبه مورخ 95/1/22 هيئت رئيسه محترم دانشگاه نرخ رزرو غذاي دانشجويان ايراني پرديس بين الملل دانشگاه از تاريخ 95/2/1 معادل نرخ مصوب دانشجويي خواهد بود.
 
  کليه حقوق اين اثر طبق قوانين نرم افزاري متعلق به شرکت جهان گستر ميباشد.                                                                                                                       Version : 7.217